GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Gizlilik Sözleşmesi

  1. TARAFLAR

 • Bir tarafta mukim “ TeknoVPN “ (bu sözleşmede kısaca PROGRAM YAPIMCISI olarak anılacaktır.) Diğer tarafta mukim “ Programı Satın Alanlar, Programı Kulananlar “ (bu sözleşmede kısaca KULLANICI olarak anılacaktır.) aralarında aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır.

 • 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 • Sözleşmenin konusu, TeknoVPN projesi kapsamında program ve panel dahilinde, PROGRAM YAPIMCISI’na KULLANICI tarafından verilen, açıklanan gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin PROGRAM YAPIMCISI ‘nın onayı alınmadıkça herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının, kullanım şart ve koşullarının belirlenmesidir.

 • 3. HANGİ BİLGİLERİ TOPLUYORSUNUZ ?

 • KULLANICI TeknoVPN hizmetlerini kullanarak aşağıdaki bilgileri paylaşmayı kabul eder.

  1. PC Adı
  2. İşlemci Modeli
  3. İşletim Sistemi
  4. IP Adresi
  5. HWID Bilgisi
  6. Token Linki
  7. Lisans Bilgisi
  8. Kullanılan Yasaklı Programlar
  9. Oturum Açma Tarihleri
  10. MAC Adresi
  11. Email Adresi
  12. Şifre Bilgisi
  13. Son Oturum Açma
  14. VPN Bağlantı IP Adresleri, Bağlantı Tarihi ve Zamanı
  15. Satın Alınan IP Adresi
  16. Adres Bilgisi (Premium Satın Alma Formunda Girilen)
  17. Telefon Bilgisi (Premium Satın Alma Formunda Girilen)

 • 4. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • KULLANICI, TeknoVPN projesi kapsamında gerekli her türlü bilgi ve belgeyi PROGRAM YAPIMCISI ‘na vermeyi taahhüt eder.

 • İşbu sözleşmede söz konusu edilen program ve panel ile ilgili bilgi, belge, kullanıcı verileri, adres, telefon ve kullanıcılarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde PROGRAM YAPIMCISI ‘nın izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 • KULLANICI, VPN Bağlantısını Legal Olarak Kullanacağını Yapılan İllegal Aktivitelerde IP Adresi,Cihaz, Konum Bilgisi vb. Bilgilerin Paylaşılacağını ve Sorumluluğun Kendisine Ait Olduğunu Kabul Eder.

 • KULLANICI, VPN Bağlantısını Bulunduğu Ülkenin Yasalarına Uygun Olarak Kullanacağını Kabul ve Taahhüt Eder.

 • PROGRAM YAPIMCISI gizli bilgi niteliğindeki açıklanan bilgileri güvenli olarak depomayı ve 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 • 5. SÜRE

 • İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan gizliliğe riayet yükümlülüğü, KULLANICININ programı ve paneli aktif olarak kullanmasıyla başlayıp, kullanımı sona erene kadar devam edecektir.